Pakao obrađena lektira Dantea Aligijeria. Lektira sadrži detaljan prepričani sadržaj, analizu dela, književne elemente, analizu likova i beleške o piscu, sve potrebno za kvalitetnu obradu i aktivno sudelovanje u nastavi.

Analiza dela

Pakao je ep koji pripada Danteovom najvećem delu, Božanstvenoj komediji. Počeo je da je piše oko 1307. godine, a završio malo pre smrti 1321. godine.

Dante je delo nazvao „komedijom“ jer su se u to vreme tako nazivala narativna dela pisana u stihovima, koja su koristila jednostavan jezik te imala tužan početak, a srećan završetak. Naziv „Božanstvena“ dodao je Giolito 1555. godine, kako bi naglasio savršenost dela.

Tema dela je izvršenje Božje pravde onako kako ju je Dante zamislio, u devet krugova Pakla od kojih svaki odgovara težini greha koji su počinjeni za vreme života.

Delo je namenjeno Beatriče, Danteovoj velikoj ljubavi, koja se pojavljuje u delu kao Danteov vodič kroz Raj te se u Paklu spominje kao osoba koja je poslala Vergilija da spasi Dantea iz mračne šume i povede ga na put kroz pakao.

Dante je verovao u simbolizam brojeva pa se delo sastoji od tri dela: Pakla, Čistilišta i Raja. Pisano je tercinama, a svaki dio sastoji se od 33 pevanja, pa tako celo delo, zajedno s uvodnim pevanjem, ima 100 pevanja, što predstavlja savršeni broj. Zadnji stih svakog dela završava rečju „zvezde“, kojima i sam autor teži.

Danteov Pakao se sastoji od devet krugova u obliku levka te je svaki krug sve manji, a grehovi ljudi koji se u njemu nalaze su sve veći. Poslednja tri kruga dodatno su podelena: sedmi krug na tri manja pojasa, osmi krug na deset jama, a deveti na još četiri dela. Na dnu se nalazi Lucifer, do pasa uronjen u led, prikazan kao veliko čudovište s tri lica, a kažnjava tri najveća grešnika, Judu, Bruta i Kasija.

Književni elementi

Književni rod: ep

Književna vrsta: narativni ep u tercinama; naziv komedija dodan je kasnije da bi označio delo koje započinje tužno, a završava srećno; alegorijski ep

Stih: tercine, svaki stih završava rečju „zvezde“

Vreme radnje: Veliki petak, 1300. godine (ne zna se sa sigurnošću da li je bio 25.3. ili 8.4.)

Mesto radnje: mračna šuma, Pakao

Tema: izvršenje Božje pravde, Danteov put kroz Pakao

Ideja: svakog čoveka će sustići kazna za grehe koje je uradio u životu

Prepričano delo

Uvodno pevanje

Pesnikov put započinje 1300. godine, kada je imao 35 godina, šta se smatra polovicom čovekova života. On se izgubio u mračnoj šumi koja simbolizira zlo i traži izlaz. Put su mu sprečili pantera, lav i vučica – simboli neumerenosti, bahatosti i pohlepe.

Spašava ga Vergilije koji objašnjava Danteu da mora proći kroz Pakao, Čistilište i Raj, a on će da ga vodi kroz prvi dio, Pakao.

1. Pevanje

Dante ne veruje da on može da se upusti na takav put, ali Vergilije ga razuverava tako šta mu objašnjava da ga je poslala Beatrice da mu pokaže pravi put.

2. Pevanje

Vergilije i Dante dolaze do vrata Pakla na kojima stoji upozorenje da svi koji ulaze moraju da napuste svu nadu. Odmah se čuju brojni bolni uzvici. Tu, u predvorju Pakla bile su duše lenih, koji su trčali plačući jer su ih proganjale ose, a crvi su im sisali krv iz nogu.

Vergilije dovodi Dantea do obale reke Aheront na kojoj su mnoge duše čekale da ih Haron preveze na drugu stranu, u Pakao.

Haron vidi Dantea, živu dušu među mrtvima, ali Vergilije mu objasni da putuju po naređenju iz Raja. Vergilije smatra da je Haronova nevoljkost dobar znak jer samo proklete duše prelaze reku. Iznenada se zemlja zatresla i Dante se onesvestio.

3. Pevanje

Dante se budi na drugoj strani reke i zajedno s Vergilijem ulazi u prvi od devet krugova Pakla. Krugovi su smešteni prema težini greha, od lakših prema težima.

Prvi krug pakla je Limb, u kojem su duše nekrštenih, onih koji su živeli pre Isusa Krista. U tom krugu nalazi se i sam Vergilije.

Nekima, poput Noe i Mojsija, Isus je silaskom u Pakao dopustio da ga napuste. Tu Dante susreće mnoge poznate osobe, poput Homera, Horacija, Ovidija i Lukana, velikih pesnika. Oni dovode Dantea do velikog dvorca okruženog sa sedam zidina koje s lakoćom pređu. Unutar zidina nalaze se duše poznatih, poput Aristotela, Sokrata, Cezara, Euklida, Ptolomeja…

4. Pevanje

Pred drugim krugom Pakla stoji Minos i raspoređuje duše u krugove prema tome koliko puta omota rep oko sebe. Dantea upozorava da je on živa duša i da nesme da uđe, ali Vergilije opet objašnjava da su Dantea poslali na put iz Raja.

Drugi krug je manji od prethodnog. Pakao je u obliku levka pa je svaki krug sve manji, ali su kazne u njemu teže.

U ovom krugu neprestano duva vetar. Ovde se nalaze duše preljubnika, poput Semiramide, Kleopatre, Ahila, Tristana, Helene… Dante suoseća s dušama ovih grešnika jer ih je tu dovela ljubav te poželi da razgovara s nekim i čuje njihovu priču.

Želju mu je ispunila Francesca, koja se zaljubila u Paola da Riminija, brata svojega muža. Jednog dana njih dvoje su čitali ljubavnu priču o Lanselotu i poljubili su se. Vidio ih je njezin muž i dao da ih ubiju. Dante, koji je osećao sažaljenje, onesvestio se.

5. Pevanje

U trećem krugu Pakla duše su proždrljivaca. Njihova kazna je večita kiša koja ih bičuje svojom jačinom. Muči ih troglavi ker Kerber, čuvar Hada, sveta mrtvih.

Pokušao je da spreči i Dantea i Vergilija, ali Vergilije im opet oslobodi put. Jedan grešnik prepozna Dantea iz vremena kad je živio u Firenci te ga zamoli da ga se seti kad izađe iz Pakla.

6. Pevanje

Dante i Vergilije dolaze u četvrti krug Pakla u kojem se nalaze škrti i rasipnici. Čuva ih Plutos, antički bog bogatstva. Osuđeni su na guranje velikih tereta. S jedne strane kruga su rasipnici, a s druge škrtci. Kad se sudare teretima vraćaju se natrag i to stalno ponavljaju.U ovom krugu nalaze se i duše pokvarenih papa, kardinala i popa.

Peti krug Pakla nalazi se na reci Stiks. Duše gnevnih kupaju se u blatnoj reci, tuku se i grizu jedni druge.
Vergilije upozorava Dantea da se tu nalaze i duše lenih, koje nemože da vidi jer su u potpunosti uronjeni u blato.

7. Pevanje

Dante i Vergilije stižu do velike goruće kule okružene rekom Stiks. Preko reke ih prevozi Flegije. Približavaju se nižem delu Pakla, gradu Disu.

Pali anđeli preprečili su im put, ljuti jer živuća duša pokušava da uđe u grad. Ovaj put Vergilije ne uspeva daoslobodi put ni ulaz.

8. Pevanje

Vergilije uverava Dantea kako će ipak da uspeju da uđu u grad. Pojavljuju se tri furije, boginje osvete, napola žene, napola zmije. Pozivaju Meduzu da pretvori Dantea u kamen, ali Vergilije mu prekriva oči i tako ga spašava.

Nebeski anđeo priđe vratima grada, otera furije i oslobodi put Danteu i Vergiliju te oni uđu u šesti krug Pakla.

U grobovima, okruženim plamenovima, nalaze se heretici, svi koji nisu verovali u papinsku doktrinu i u besmrtnost duše.

9. Pevanje

U razgovoru s Farinatom degli Uberti, političkim vođom iz Firence, Dante saznaje da je njihova kazna u ovom krugu Pakla da mogu da predvide budućnost, ali neznaju ništa o trenutnim događajima, te Farinata predviđa Danteovo izbeglištvo iz Firence.

Dante i Vergilije nastavljaju dalje kroz šesti krug. Dante je zabrinut zbog onoga šta je čuo od Farinate, ali Vergilije ga uverava da će više da sazna kad dođu na bolje mesto.

10. Pevanje

Sedmim krugom Pakla širi se smrad pa Dante i Vergilije sedaju na grob pape Anastazija kako bi se privikli. Za to vreme Vergilije objašnjava poslednja tri kruga Pakla te njihovu podelu..

U sedmom krugu, koji je podeljen na tri manja pojasa, nalaze se nasilnici. Tu su oni koji su grešni protiv bližnjih, protiv samih sebe i protiv Boga.

U osmom krugu nalaze se obični grešnici, varalice, oni koji su narušili poverenje između ljudi. Krug je podeljen na 10 jama.

U devetom krugu, sedištu Disa, su izdajnici. Podeljen je na četiri dela, na izdajnike bližnjih, izdajnike domovine i stranaka, izdajnike gostiju te izdajnike dobročinitelja.
Pesnici zatim kreću prema prvom pojasu sedmog kruga pakla.

11. Pevanje

Tu se nalazi Minotaur, čijem besu moraju da umaknu kako bi mogli da prođu dalje.

U prvom pojasu sedmog kruga nalaze se nasilnici protiv bližnjih, a njihova kazna je da su uronjeni u Flegeton, reku ključajuće krvi. Čuvaju ih kentauri (bića koja su napola čovek, napola konj) i gađaju ih strelicama ako se usude da izrone iz reke.

Glavni kentaur, Hiron, pokuša da ih napadne jer je Dante živa duša, ali Vergilije mu zapoveda da se makne i da im dovede vodiča kako bi mogli da pređu preko reke. Poslao im je Nessusa, koji spominje neke od poznatih duša kažnjene u ovom krugu, kao šta su Aleksandar Veliki, Atila, Dioniz.

Pesnici sami nastavljaju prema drugom pojasu sedmog kruga.

12. Pevanje

Ovaj dio okružen je šumom s velikim crnim drvećem. Posvuda se čuju bolni uzvici onih koji su grešili protiv samih sebe, poput samoubojica i rasipnika. Pretvoreni su u drveće, a progone ih izgladnjeli psi. Tu se nalazi Pier della Vigna, savetnik cara Fridrika. Bio je čestit čovek, ali su mu drugi ocrnili ime te si je oduzeo život.

13. Pevanje

Treći pojas sedmog kruga Pakla rezervisan je za grešne protiv Boga, prirode i umetnosti. Progonjeni su večitom plamenom kišom. Svaki od ovih grešnika nalazi se u jednom delu ovog pojasa. U prvom su bogohulnici, prisiljeni da leže u pesku i trpe plamenu kišu.

14. Pevanje

U drugom delu trećeg pojasa, u sedmom krugu, nalaze se sodomiti, grešni protiv prirode, prisiljeni zauvek da hodaju pod plamenom kišom.

Jedan od grešnika je Brunetto Latini koji predviđa da će Dante da bude nagrađen za svoje herojske političke pothvate. Dante odbija njegovo predviđanje te kaže da će da bude onako kako će da odluči sudbina.

15. Pevanje

Pesnici se još uvek nalaze u drugom delu trećeg pojasa, prilaze im tri duše, Danteovi poznanici. Plamen ih je uništio do neprepoznatljivosti, ali ih Dante prepoznaje po imenima.

16. Pevanje

Pred trećim delom ovog pojasa iz vode izroni čudovište s licem čoveka, telom zmije i dve šape. Bio je to Gerion.

Vergilije ostane pred ulazom, a Dante sam istražuje ovaj dio, u kojem se nalaze grešnici protiv prirode, lihvari, prisiljeni da sede pod vatrenom kišom i nose porodični grb. Vraća se na ulaz i Gerion ih odvodi u osmi krug.

17. Pevanje

Osmi krug zamišljen je od 10 kružnih i koncentričnih jama, Malebolgia. Tu se nalaze obični grešnici i varalice.

U prvoj jami su svodnici i zavodnici, koji trče s jednog kraja jame na drugi, gde ih bičuju demoni i teraju natrag.

Susreće Jazona, kažnjenog jer je napustio Medeju nakon šta mu je pomogla pronaći zlatno runo.

U drugoj jami susreću laskavce i udvarače uronjene u ljudski izmet.

18. Pevanje

U trećoj jami kažnjeni su simonisti koji su prodavali crkvena dobra. Kažnjeni su tako šta su naglavce visili u jami, a oko nogu im je uvek bio plamen.

Dante susreće papu Nikolu Trećega, simonista koji žali zbog onoga šta je počinio, ali kaže da postoje veći grešnici od njega i da će njih stići veće kazne. Dante ne pokazuje sažaljenje prema njemu te smatra da je zaslužio svoju kaznu, a jednako osuđuje i sve ostale pokvarene crkvene ljude. Nastavlja dalje prema četvrtoj jami.

18. Pevanje

Vračari i vidovnjaci hodaju kao u procesiji i Danteu se učini da nemaju nikakvu kaznu, ali onda primeti da su im glave okrenute naopako tako da im suze padaju na zadnjicu.

Oseti sažaljenje prema njima, zbog čega ga Vergilije ukori. Objašnjava Danteu sudbinu jednog grešnika koji se okoristio nedopuštenim moćima kako bi vidio budućnost pa je sada kažnjen da zauvek gleda unatrag.

20. Pevanje

Peta jama je sva u tami, a grešnici podmitljivci i varalice, uronjeni su u vruću smolu. Demoni Malebranche ih čuvaju i nedaju im da izrone.

Dopuštaju prolaz Danteu i Vergiliju, uz pratnju glavnog demona, Malacode jer se most među jama urušio pre tačno 1266 godina i 19 sati.

21. Pevanje

Neki grešnik obaveštava Dantea da je u petoj jami jer je prihvatio mito. Grešnik obećava da će da im dovede grešnike Talijane koji se tu nalaze, ali čuvar sumnja da je to samo izlika kako bi izbegao mučenje i kaznu te požure za njim, ali zaglave u smoli.

Dante i Vergilije nastavljaju dalje.

22. Pevanje

Besni demoni navalili su na Dantea i Vergilija, ali oni uspevaju da im pobegnu jer čuvari nesmu da se udaljavaju sa svojih mesta.

Tako dolaze do šeste jame, u kojoj su licemjeri. Kreću se u krugu, a nose šešire i plašteve napravljene od olova. Dante primeti jednog grešnika koji leži na podu, a svi ostali gaze po njemu; bio je to pripadnik visokog sveštenstva Poncija Pilata.

23. Pevanje

Dante i Vergilije nailaze na poteškoće jer moraju da idu opasnim putevima zbog urušenog mosta. Silaze u sedmu jamu gde zmije proganjaju gole grešnike, lopove. Jedna zmija sustigla je grešnika i ugrizla ga, a ovaj je izgorio i odmah se digao iz pepela i vratio u jamu gde ga je opet progonila zmija. Besan je jer Dante svedočio njegovom kažnjavanju, predviđa njegov politički sraz.

24. Pevanje

Dante i Vergilije svedoče mučenjima drugih duša. Zmija se ovija oko grešnika i oni postaju jedno stvorenje.
Drugog grešnika zmija ugrize za stomak te oni zamene karakteristike: zmija postaje čovek, a čovek zmija.

25. Pevanje

Dante prepoznaje grešnike kao lopove iz Firence te izruguje grad koji je na lošem glasu čak i u Paklu.
U osmoj jami su lažni savetnici koji se neprestano vrte unutar plamena. Tu susreće Odiseja i Diomeda, kažnjene zbog zla počinjenog u Trojanskom ratu.

26. Pevanje

Neki grešnik zaustavlja Dantea kako bi saznao nešto o stanju u domovini. Verujući da Dante neće nikad da napusti Pakao, predstavlja se kao Guido da Montefeltro, a kažnjen je zbog davanja političnih saveta koji su se pokazali netačnima.

27. Pevanje

U devetoj jami nalaze se začetnici nesloge. Grešnici se neprestano kreću u krugu, a demoni ih bičuju, rasecajući ih napola. Dok ponovno dođu pred bič, rane su im zacele i tako su stalno iznova bičevani. Tu se nalazi Muhamed, Muslimanski prorok.

Mnogi Talijani koji se nalaze u ovoj jami mole Dantea da prenese njihove poruke te predviđaju nesreće i daju mu upozorenja.

28. Pevanje

Deseta jama podelena je na četiri dela, a tu se nalaze krivotvorci, teško oboljeli.

U prvom su delu grešnici prekriveni krastama. Dante susreće dvojicu Talijana te im obećava da će njihove poruke da prenese među žive, ako mu ispričaju svoju priču. Oni pristaju i otkrivaju da su u ovom krugu Pakla jer su se bavili alkemijom.

29. Pevanje

U drugom delu desete jame, grešnici razdiru jedni druge zubima. Tu su krivotvorci koji su se lažno predstavljali. Tu se nalaze i neki iz trećeg i četvrtog dela, krivotvorci novca i krivotvorci reči tj. lažovi.

30. Pevanje

Pred devetim krugom Pakla, Dante i Vergilije susreću divove, Anteja, Nimroda i Efijalta, koji stoje na samom dnu Pakla. Svezani su lancima i čuvaju ulaz. To su divovi koju su se pobunili protiv Boga.

Antej im je pomogao da pređu u deveti krug, tako šta ih je prenio u svojoj divovskoj ruci. U ovom krugu, na samom dnu Pakla, nalaze se izdajnici, u smrznutom jezeru Kokitu.

31. Pevanje

Deveti krug Pakla podeljen je na četiri dela. Prvi dio zove se Kain, prema biblijskom liku koji je ubio svojeg brata Abela. U ovom delu kažnjeni su izdajnici svojih bližnjih. Tu je Gianciotto, ubojica Paola i Francesce.

Dante primeti grešnike koji se u besu udaraju glavama.

32. Pevanje

Drugi dio zove se Antenora, a tu se nalaze izdajnici domovine. Tu je grof Ugolino i nadbiskup Ruggieri. Nadbiskup je zatočio Ugolinija i njegove sinove pod optužbom da su izdajnici. Izgladnjivao ih je, pa je Ugolini bio prisiljen da jede meso s trupla svojih sinova nakon njihove smrti.

U trećem krugu, Ptolomeji su izdajnici gostiju. Duše grešnika leže u zaleđenom jezeru, a samo im se lica nalaze iznad leda.

33. Pevanje

Približavajući se središtu kruga, Dante primeti da su grešnici potpuno uronjeni u zaleđeno jezero. To su duše izdajnika dobročinitelja.

Ovaj zadnji dio devetog kruga zove se Guidecca. Na samom dnu nalazi se Lucifer, div, do pasa uronjen u ledeno jezero. Ima tri velike glave, a u ustima svake glave nalazi se jedan od tri najveća izdajnika: Juda koji je izdao Isusa Hrista te Brut i Kasije koji su ubili Cezara.

Usta proždiru izdajnike na komadiće, ali nikad ih ne ubiju.

Stigavši do kraja Pakla, Dante i Virgilije ga napuštaju i odlaze prema Čistilištu.

Analiza likova

Likovi: Dante, Vergilije, svi grešnici koje susreću u Paklu, čuvari pakla (demoni i čudovišta)

Dante – autor dela te ujedno i njegov središnji lik. Započinje svoj put na polovici životnog puta, u 35. godini života, izgubivši se u mračnoj šumi. Ona je simbol sveg zla šta priječi put do Boga. Da bi otkupio svoje grehe mora proći kroz Pakao u kojem su smešteni svi grešnici prema težini počinjenih greha.

Danteov lik služi kao simbol za celo grešno čovečanstvo. U delu prepoznajemo Dantea, pesnika i autora dela i Dantea, lika u delu. Oni se razlikuju po tome šta Dante, koji proživljava put kroz Pakao, često pokazuje empatiju i sažaljenje prema grešnicima koje susreće, a Dante autor dela, ne pokazuje takve osećaje jer je sam odlučio da te grešnike tu smesti i kazni ih.

Vergilije – jedan od najvećih rimskih pesnika. U delu je simbol ljudskog razuma i Danteov vodič kroz Pakao. Poslala ga je Beatriče kako bi Dantea izveo na pravi put. Stoga se odlikuje karakteristikama poput mudrosti i odlučnosti.

Dante ga je smestio u prvi krug Pakla, Limb, gde se nalaze nekršteni, dakle oni koji su živeli pre Isusa Hrista.

Beleške o piscu

Dante Aligijeri je živeo od 1265.-1321. i bio poznati italijanski književnik i autor besmrtnog dela „Božanstvena komedija“.

Rođen je u Firenci. Sin je Aligiera di Belinsiona i njegove prve žene Bele, kćerke Durana di Skolaja Abatija. Rođen je u jednoj od najstarijih plemićkih porodica, a samo nekoliko godina nakon rođenja umire mu majka Bela. Otac se nakon toga još jednom oženio.

Bio je najveći italijanski nacionalni pesnik. Aktivno je učestvovao u političkim borbama između gvela i gibelina, te je po pobedi neprijateljske strane 1302. godine bio prisiljen da do smrti živi u progonstvu. Bio je političar, filozof, tvorac književnog italijanskog jezika, a pre svega pesnik. Dante je ostavio niz dela u kojima iznosi svoje filozofske i političke poglede i razmatranja o italijanskom književnom jeziku.

Prvo Danteovo delo bila je knjižica „Mladalački život“ 1292 – 1293. godine u kojoj je slavio lepotu Beatris. Delo je napisano u prozi gde je umetnuo jednu, baladu, jednu šestinu, 25 soneta i 4 kancone. Na osnovu idealizovanog koncepta ljubavi i u duhu firentinske pesničke škole „dolce stil nuovo“, Beatris se uzdigla do nadzemaljskog simbola.

„Gozba“ je druga knjiga koja je nastala u periodu kada je Dante pokušavao da uguši bol zbog Beatrisine smrti. Gozba je knjiga napisana u alegorijskoj formi i napisana narodnim jezikom.

Dante započinje rad na svojoj Božanstvenoj komediji 1307., delu koje je preraslo u najveće dostignuće srednjovekovne literature i jedno od najvećih književnih ostvarenja čovečanstva. Dante nas vodi kroz Pakao, Čistilište i Raj i oživljava pred nama grandioznu galeriju likova, od mitoloških i istorijskih ličnosti pa do svojih savremenika, i predočava neverovatnom snagom izraza, svu skalu ljudskih poroka i strasti.

Mada je Danteova komedija još u mnogo čemu srednjevekovno delo, u njemu već izbija kritički duh novog vremena, koji se ne ustručava da napadne crkvu i njene dostojanstvenike, a sa mnogo razumevanja prikazuje slabosti i veličinu ljudske prirode i uzvisuje napredne težnje ljudskog duha. Božanstvena komedija izvršila je ogroman uticaj na razvoj kasnije evropske književnosti, a tragove joj nalazimo i kod starih hrvatskih pisaca.

Dante Aligijeri je umro u septembru, 1321., tek šta je završio Božanstvenu komediju, nakon skoro 15 godina.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *